Osmanlı Papalık İlişkileri

Dr. Ahmet Türkan’ın yaptığı bu çalışma, Osmanlı Hristiyanlarının özellikle de Katolik Ermenilerin sorunları çerçevesinde Osmanlı-Papalık ilişkilerini birincil kaynaklara dayanarak gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır. Osmanlı-Papalık ilişkilerinin uzun bir geçmişi vardır. 19. yüzyılda zirveye çıkan bu süreç kimi zaman olumlu kimi zaman ise olumsuz bir seyir izlemiştir. Papalığın Doğu Hristiyanları ile ilgili izlediği politikalar, bu ilişkileri gerginleştirenRead more

Osmanlıda Kripto Hristiyanlar

Kitabın adı: Osmanlı’da Kripto Hristiyanlar Yazarı: Dr. Ahmet Türkan Yayın evi: Kitabevi, 2012 Baskı: 1. Baskı, 178 sayfa. İçerik: Osmanlı, yönetimi altında bulunan gayrimüslim unsurların dinine, diline, örf ve adetlerine karışmamış onları himaye etmiştir. Tanzimat Dönemi’nde devletin zayıflamasıyla gelişen süreçte gayrimüslimlere birçok hak verilmiştir. Ancak bu haklar gayrimüslimlerin sorunlarını bitirmek bir yana yeni problemlerin ortayaRead more

post image

Aile Kitapları

Ensar Neşriyat tarafından yayınlanan Ailemizle 52 Ders serisi; Kur’an Işığında Ailemizle 52 Ders, Hadisler Işığında Ailemizle 52 Ders, Ailemizle 52 Derste Ahlak Ailemizle 52 Derste Siyer kitaplarından oluşmaktadır. Bir yılın 52 hafta olması nedeniyle her bir kitapta elli iki konuya yer verilmiştir. Konular ortalama yarım saatlik bir zaman diliminde okunabileceği göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. BütünRead more

post image

Aile Kitapları

Ensar Neşriyat tarafından yayınlanan Ailemizle 52 Ders serisi; Kur’an Işığında Ailemizle 52 Ders, Hadisler Işığında Ailemizle 52 Ders, Ailemizle 52 Derste Ahlak Ailemizle 52 Derste Siyer kitaplarından oluşmaktadır. Bir yılın 52 hafta olması nedeniyle her bir kitapta elli iki konuya yer verilmiştir. Konular ortalama yarım saatlik bir zaman diliminde okunabileceği göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. BütünRead more

post image

Varsaklar

Türkler, tarih ve kültür zenginliği ile dünyanın önde gelen köklü milletlerinden biridir. Fakat Türkoloji ile ilgili çalışmaları önce Çin, sonra Fars, Arap, Rus ve Avrupalı araştırmacıların yaptığını biliyoruz. Yenisey ve Orhun Abideleri gibi tarihî ve kültürel değerimizi bizden önce yabancıların araştırması, incelemesi ve çözmesi acı bir durumdur. 700’lü yıllarda taşlara kazınan Orhun Abideleri üzerinde DanimarkalıRead more

post image

Türkmenistandan Anadoluya

Milletlerin kimliklerinin oluşmasında ve devamında milli kültürün önemi göz ardı edilemez. Milli kültür; toplumun dil, din, sanat, ört, adet ve inançlarını oluşturur, bir milletin duygu, düşünce ve hayat felsefesini ortaya koyar. Bu değerler o topluma şekil verir. Yine bu değerler o toplumda harç vazifesi görür. Bu kadar önemli olan kültür, gelecek nesillerle buluşturulmalıdır. Kültür, gelecekRead more

post image

Bir Akşam Vakti (Anaya Dair)

ÇUKUROVA TARLALARINDA Yüzleri kavrulmuş, Gözleri parlayan, Saçları savrulmuş, Yürekleri paralayan… Çukurova tarlalarında, Toros Dağlarında Ne çilekeş analar var. ** Akşama kadar tarlalarda çapa sallar, Yorgunluk nedir bilmez, Ömrünü öğütür yollar. Gözleri kısılmış yüzleri gülmez. Çukurova tarlalarında, Toros Dağlarında, Ne çilekeş analar var. ** Kuytu köşelerde ağlayarak, Yine kendisiyle dertleşen, Bir ömür sinesine taş bağlayarak, içindeRead more

post image

TÜRKMENİSTAN TARİHİNDE Eğitim, Bağımsızlık, Din

ÖN SÖZ Tarih, çeşitli milletlerin savaşlarına, göçlerine ve faklı alanlardaki mücadelelerine sahne olmuştur. Bu mücadelede kültürel, içtimai, iktisadi ve siyasi sahalarda kuvvetli olan milletler, diğerlerine devamlı galip gelmişlerdir. Gücünü, kendinden zayıf milletleri sindirme, ezme, asimile ve imha etmek için zalimce kullanan devletler, emperyalist bir güce dönüşmüşlerdir. Bunların en zalim ve en acımasızı hiç şüphesiz geçenRead more

post image

Türkistanda Parlayan Bir Yıldız Türkmenistan

Kitap, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Türkmenistana gidiş ve dönüşüm, ikinci bölümde Türkmenlerin kısaca tarihi, üçüncü bölümde bugünkü Türkmenistan, dördüncü bölümde ise Türkmenistan topraklarında yetişen önmeli bazı şahsiyetlerin hayat hikâyeleri anlatılmaktadır.Read more